Katalóg absolventov magisterského stupňa Fakulty multimedialních komunikací na UTB v Zlíne. Titulnú stránku tvorí perforovaný nadpis DIPLOMKY, pod ktorým sa nachádza potlačená stránka so všetkými menami absolventov. Celkový vizuál katalógu, plagátov, bannerov aj výstavy sa niesol v červenej farbe – farbe FMK.

(Foto: Lenka Kleinová)