V adventnom období sa konala vernisáž výstavy s názvom Každý jsme anděl, ktorá podporila neziskovú organizáciu Mobilní hospic Strom života (pomáha chorým ľuďom a ich rodinám). Z hostí, ktorý vernisáž navštívili a prispeli organizácii sa tak pomocou mnohých nainštalovaných anjelských krídel stali anjeli. Hlavným prvkom plagátu je akvarelové krídlo, v snahe vyjadriť dojem krehkosti a akejsi transparentnosti, keďže našich strážnych anjelov nie je možné vidieť – len ich skutky. Pre túto akciu boli vytvorené plagáty, infoplagáty a drobné pozvánky. Pozvánky sú navrhnuté formou pohľadnice s veršíkom na plagáte, pohľadnica tak môže fungovať aj ako vianočný pozdrav.