Súčasťou edície je päť kníh vo štvorcovom formáte 19 x 19 cm. Knižky sú zjednotené papierovou obálkou v odtieni jemnej sivej, ktorú som docielila využitím recyklovaného papiera. Na prednej doske nájdeme pruh s ilustráciou z knihy. Úpravu dosky zavŕšilo vtlačenie pruhu s ilustráciou technikou slepotlače. Obálka čitateľovi napovedá o charaktere knihy. Pre každú zbierku som pripravila autorské ilustrácie, ktoré dopĺňajú verše a sprevádzajú čitateľa jednotlivými stránkami. V niektorých prípadoch som sa snažila umocniť pocity z básní pomocou vakátov, na ktorých možno nájsť len ilustrácie. Tieto oddychové stránky by mali slúžiť čitateľovi na to, aby nad veršami popremýšľal, prípadne nechal emócie z nich v sebe doznieť.

Edícia Malé svety sú výsledkom diplomovej práce. Edíciu tvoria zbierky mladých slovenských autorov. Osobité verše sú vysádzané písmom Fazeta od Andreja Dieneša. Malé svety nájdete aj online: malesvety.logicstudio.sk

(Foto: Lenka Kleinová)