Masscorp je firma, ktorá sa zaoberá informačnými technológiami. Pri vytváraní grafického znaku sa vychádzalo zo zobrazenia signálu, ktorý je pre IT dôležitý a na druhej strane zase vytvára písmeno M. V textovej časti sa namiesto písmena O nachádza štylizácia počítača, ktorá taktiež odkazuje na odvetvie, v ktorom sa firma pohybuje.