Logotyp pre Mestskú florbalovú ligu v Čadci vychádza z kruhu – jednak tvaru florbalovej lopty, ktorá sa v logotype aj objavuje, ako aj z tvaru, ktorý symbolizuje akýsi kolobeh, ktorým liga v podstate funguje. Primárna farebnosť je zvolená v zelenej – farbe mesta, avšak obľúbené využitie našiel aj odtieň šedej a biela farba. Pre potreby ligy sú pripravené aj FB banery s pozvánkami či výsledkami jednotlivých kôl, pre ktoré sú pripravené tri farebnosti, aby sa stránka príliš nezazelenala. Aplikácie loga môžu neskôr pokračovať napríklad výrobou červených kariet pre rozhodcov, dresov, zápisov o stretnutí a pod.