Grafické spracovanie zinov, ktoré vznikli ako spolupráca so študentmi Ateliéru reklamnej fotografie v Zlíne, v rámci projektu (R)evolúcia obrazu. Ako hovorí Lenka Kleinová (supervízia), v tomto projekte sa študenti zaoberajú poznávaním svojho vlastného ja, fotografickým obrazom a posúvaním jeho hraníc. Konkrétne to znamená, že v prvej časti dostali študenti dotazník, na ktorý odpovedali fotografiami či obrazmi. V ďalšej časti si každý vybral jednu fotografiu, ktorú použil v dotazníku, a pokúsil sa reagovať na ňu svojou vlastnou fotografiou. Z tejto reakcie sa v tretej časti rozvinul fotografický súbor, ktorý mapuje tému vybranú študentom. Rozsah súboru záleží od typu fotografovaného námetu. Štvrtá časť je posunutie hraníc fotografie. Tu sa zameranie posúva od fotografií z tretej časti za hranicu bežného vyjadrovania fotografiou. Študenti vymysleli pokračovanie, vývoj či doplnok alebo ďalšiu reakciu a to napr. použitím videa, sochy, vytvorením špecifického objektu a podobne.

(Foto: Lenka Kleinová)